Có được tham gia BHXH tự nguyện một lần để hưởng lương hưu?

Cập nhật, 05:49, Thứ Tư, 22/01/2020 (GMT+7)

Tôi sinh năm 1970, là nữ và đã tham gia BHXH được 15 năm và tôi đã nghỉ việc từ đầu năm 2019. Xin hỏi, trường hợp của tôi có thể tham gia BHXH tự nguyện một lần để hưởng lương hưu không?

Dương Ngọc Ánh (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Trường hợp của bạn sinh năm 1970, là nữ và có 15 năm đóng BHXH bắt buộc, theo quy định của Luật BHXH thì bạn phải chờ đến khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu (nữ 55 tuổi), thì được đóng một lần cho số năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp bạn là nữ, sinh năm 1970 thì bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 55 tuổi và đủ 20 năm thì được giải quyết chế độ hưu trí.

PHÒNG BẠN ĐỌC