Các địa điểm không được uống rượu, bia

Cập nhật, 05:09, Thứ Ba, 21/01/2020 (GMT+7)

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định một số điểm không được uống rượu, bia. Vậy theo quy định thì ở những nơi nào sẽ không được uống rượu, bia?

Hà Thanh Chương (Long Hồ)

Trả lời: Theo Điều 10 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định không được uống rượu, bia tại các địa điểm sau:

Cơ sở y tế; cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc; cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi; cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác; cơ sở bảo trợ xã hội; nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia; các địa điểm công cộng theo quy định của Chính phủ.

PHÒNG BẠN ĐỌC