Bị đơn vắng mặt, tòa có tiến hành xét xử?

Cập nhật, 19:01, Thứ Năm, 08/08/2019 (GMT+7)

Tôi là nguyên đơn trong một vụ tranh chấp dân sự, dù đã được tòa triệu tập nhiều lần nhưng bị đơn không đến, khiến vụ việc kéo dài chưa được giải quyết. Nếu bị đơn cứ tiếp tục vắng mặt thì vụ án có được tòa đưa ra xét xử không?

Nguyễn Văn Dũng

(Long Hồ)

Trả lời:

Theo Điều 227 Bộ luật Dân sự năm 2015, nếu không có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì sau khi tòa triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, bị đơn hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn vắng mặt thì HĐXX sẽ hoãn phiên tòa. Sau khi tòa triệu tập lần thứ 2, nếu bị đơn tiếp tục vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì có thể hoãn phiên tòa. Trường hợp không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:

Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt thì tòa tiến hành xét xử vắng mặt. Nếu bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố. Tòa sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố. Sau đó, bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố theo quy định pháp luật.

Như vậy, nếu bị đơn được triệu tập lần thứ 2 mà không có mặt, không có lý do chính đáng thì tòa vẫn tiến hành xét xử theo quy định.

PHÒNG BẠN ĐỌC