Thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp thẻ BHYT hết hạn sử dụng

Cập nhật, 09:07, Thứ Sáu, 24/05/2019 (GMT+7)

Trong thời gian đang điều trị bệnh nội trú nhưng thẻ BHYT của người bệnh hết hạn sử dụng, trường hợp này có được cơ quan BHXH thanh toán chi phí khám chữa bệnh không?

Phan Thanh Tùng

(Bình Tân)

Trả lời:

Theo Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP thì trường hợp người có thẻ BHYT đang điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng thì quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện nhưng tối đa không quá 15 ngày kể từ ngày thẻ BHYT hết hạn sử dụng.

BHXH tỉnh đề nghị cơ sở khám chữa bệnh thông báo kịp thời cho người bệnh và cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT các trường hợp người bệnh đang điều trị nội trú có thẻ BHYT hết hạn sử dụng để người bệnh tiếp tục tham gia BHYT, cơ quan BHXH thực hiện cấp hoặc gia hạn thẻ BHYT cho người bệnh trong thời gian đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh.

Như vậy, người có thẻ BHYT đang điều trị nội trú nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng thì sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện nhưng tối đa không quá 15 ngày kể từ ngày thẻ BHYT hết hạn sử dụng.

PHÒNG BẠN ĐỌC