Có được phép ký hợp đồng lao động với người dưới 18 tuổi?

Cập nhật, 09:07, Thứ Sáu, 24/05/2019 (GMT+7)

Xin cho biết, người sử dụng lao động có được phép ký HĐLĐ với người lao động dưới 18 tuổi không?

Huỳnh Văn Châu

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Điều 18 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định nghĩa vụ giao kết HĐLĐ:

Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết HĐLĐ.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết HĐLĐ phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết HĐLĐ bằng văn bản; trường hợp này HĐLĐ có hiệu lực như giao kết với từng người.

HĐLĐ do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.

Như vậy, người chưa đủ 18 tuổi vẫn được giao kết HĐLĐ nhưng phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người đó.

PHÒNG BẠN ĐỌC